03-5055505

שירותים לשכירים

דף בית > כללי > שירותים לשכירים

שכירים רבים לא מודעים לזכויות ולחובות שלהם בנושאי המס השונים.

שכיר זכאי להטבות מס במקרים כגון תמיכה בבן משפחה חסר יכולת, סיום תואר אקדמאי, חייל משוחרר, מגורים ביישוב מוטב, גרוש שמשלם מזונות ועוד.

שכיר זכאי לפרוס לאחור הכנסות מסוימות כגון שבח מקרקעין ורווח הון, ובכך להקטין את חבות המס.

שכיר זכאי לפרוס לאחור ולפנים הכנסות מפיצויי פיטורין ולהקטין את חבות המס.

שכירים שמשכירים נכסים נוטים לחשוב שהמסלולי מס המחזור מטיבים איתם בשעה שיתכן שמסלול מס שולי וניכוי הוצאות יקטינו את חבות המס שלהם.

שכירים שעונים על אחד או יותר מהקריטריונים הבאים עשויים להיות חייבים בהגשת דוח שנתי לרשות המיסים:

  • הכנסתם השנתית מכל המקורות עולה על סך של 653,000 ₪.
  • בעלי הכנסות מהשכרת נכסים בישראל ובחו"ל שבחרו במסלול מס שולי, ואם הכנסתכם משכר דירה עולה על 339,000 גם במידה ובחרו במסלול מס מחזור.
  • בעלי הכנסות מניירות ערך המתנהלים בחשבונות בנק זרים.
  • בעלי הכנסות נוספות שאינן משכר.
  • מי שמחזיק 10% או יותר בתאגיד.
  • מי שהינו בעל זכות בחבר בני אדם תושב חוץ שניירות הערך שלו אינם נסחרים בבורסה.
  • מי שמחזיק בנכסי חוץ ששווים ביום כל שהוא בשנת המס עולה על 1.88 מיליוני ₪.
  • הרשימה הנ"ל אינה ממצה, וכדי לבחון את החבות בהגשת הדוח יש לעיין בתקנות מס הכנסה (פטור מהגשת דין וחשבון), התשמ"ח-1988.

אנו מפנים את תשומת הלב לכך שאי הגשת דוח מס הינה עבירה פלילית.

משרדנו מתמחה במיסוי היחיד ויש לנו ניסיון עשיר בייצוג נישומים במגוון סוגיות כגון מימוש אופציות ומניות במסלולי המס השונים, ייצוג בעלי נכסים והכנסות בחו"ל מול רשויות המס בישראל, הגשת בקשות לפריסת מס בגין רווחי הון שבח ופיצויים, קיבוע זכויות לצורך מימוש הפטור מקצבה מזכה ועוד.

הצוות המקצועי שלנו עומד לרשותכם ואתם מוזמנים לפגוש אותנו ליעוץ ראשוני ללא התחייבות מצדכם.

 

 

 

 

    לתיאום פגישת היכרות